gettyimages-651474685-612x612.jpg

Ytterligare förstärkning

OTK förstärker ytterligare vår montageavdelning Andreas Springfeldt börjar hos oss 22/11.

Välkommen!