romberga-3.png
Romberga

Ombyggnation skola

OTK Klimatinstallationer AB har fått förtroendet av FastPartner Mälarporten AB att uföra ventilationsinstallationer i projektet Romberga 25:4