Service 2
Service 2

Tjänster

OTK Klimatinstallationer AB har två huvudsakliga verksamhetsdelar: ventilationsentreprenader och service.

Vi gör både totalentreprenader och utförandeentreprenader. Utöver att installera ventilationssystem enligt kunders ritningar kan även våra egna projektörer hjälpa er att ta fram exakt det ventilationssystem som passar er bäst, då vi arbetar med CADteknik i framkant och skapar ritningar i Revit och Dalux 3D. 

Vår egen kalkylavdelning tar fram kalkyler för projektet innan våra projektledare och montörer tar över för att utföra ventilationsmontagen. Hos OTK finns egen kompetens inom isolering. Med Instalcogruppen i ryggen kan vi åta oss hela installationspaket med ventilation, styr, rör och el.

När vi installerat en ventilationsanläggning erbjuder vi serviceavtal, där vi regelbundet kommer ut och sköter underhåll för att upprätthålla en god kvalitet på anläggningen och förlänga dess livstid. Vi åtar oss också gärna service på ventilationsanläggningar som vi inte själva har installerat, för att hjälpa er att få en god driftsekonomi.

Ventilation

Vi på OTK är dedikerade till att erbjuda skräddarsydda ventilationssystem av högsta kvalitet för att säkerställa en sund inomhusmiljö.

Om Ventilation

Service

Vår service på OTK är inriktad på att säkerställa en bekymmersfri drift för våra kunders system och anläggningar.

Om Service

Projektering

Med vår avancerade CAD-teknik och skickliga projektörer kan vi hjälpa er att utforma det optimala ventilationssystemet för er fastighet.

Om Projektering