20201110_120904.jpg
Stockhagens IP - Hållbarhetsklassat projekt

Stockhagens IP

OTK Klimatinstallationer har ett nytt installationsprojekt som omfattar ventilation och styr.

Stockhagens IP

Totalentreprenad

Byggherre: Danderyds Kommun

Totalentreprenör: Metrolit Byggnads AB

 

Projektet omfattar nybyggnation av en byggnad med gym, omklädningsrum och förråd på Stockhagens IP.

Vi installerar ett FTX -aggregat som betjänar alla delar och en avfuktare i förrådsdelen.

 

Projektet kommer att bli OTK’s första hållbarhetscertifierade projekt enligt Instalco’s krav på hållbarhet i projekt!