Stationslunden Bålsta
Stationslunden Bålsta

Stationslunden Bålsta

2021-02-11

Projektet omfattar projektering och produktion av 104st bostadsrätter med FTX-aggregat i samtliga lägenheter. Bygget är i full gång och beräknas vara färdigt i kvartal 4 – 2021.