OTK expanderar

OTK expanderar

2016-11-21

Vi hälsar Daniel Bäckström välkommen till OTK Klimatinstallationer. Daniel kommer närmast från Assemblin. Vi är glada över att Daniel valt att börja hos oss, han kommer att stärka OTK, under befattningen injustering.