otk-dle-av-instalco-liten.png

Instalco Koncernen

Genom förvärv av Rörgruppen, PoB Elektriska, Klimatrör, VVS-Metoder och ORAB Entreprenad bildades våren 2014 Instalco, en ny utmanare i installationsbranschen. Instalcos vision är att etablera den ledande aktören i branschen sett till hög teknisk kompetens, effektiva leveranser i rätt tid och förmåga att utföra totaltekniska lösningar med högt kundvärde.
Sedan juli 2014 ingår även OTK Klimat Installationer i koncernen och därmed är även ventilationsdelen representerat.

VD/nyckelpersoner i respektive bolag kommer att fortsätta i sina nuvarande roller och bli delägare i den nya koncernen. Verksamheten i respektive bolag kommer att fortsätta bedrivas i nuvarande form och inga förändringar i organisation i pågående projekt förväntas. FSN Capital, ett ledande nordiskt investeringsbolag i medelstora bolag, är majoritetsägare i Instalco-koncernen.

Koncernchef Per Sjöstrand, tidigare VD för NEA-Gruppen och Midroc Electro samt senast Trafikverkets chef för stora projekt, ser stora möjligheter för Instalco-gruppen:
”Det finns i nuläget ett utrymme i installationsbranschen för en aktör som kan kombinera lokal kompetens och flexibilitet med strategisk utveckling. Vår målsättning med Instalco är att behålla det kundfokus och teknisk kompetens som bolagen gjort sig kända för, samtidigt som vi även får möjlighet att erbjuda våra kunder tekniklösningar med hög kvalitet, effektivitet och innovationsförmåga. Våra medlemsbolag har i nuläget hög kundtillfredställelse och vi hoppas bli en ännu mer intressant partner för våra kunder framöver”

Tomas Carlsson, marknadsansvarig i OTK, ser fram emot att arbeta i Instalco
”Vi får genom affären möjlighet till kompetens att fortsätta utvecklas och det skapar framtida trygghet för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Carlsson, OTK, tel 0703-190 737
Per Sjöstrand, koncernchef, Instalco Holding, tel. 0707-245 149

Om OTK Klimat Installationer
OTK är ett ventilationsbolag i Stockholm/Mälardalsområdet som grundades 2011 och som på kort tid väl etablerat sig och utfört ett stort antal projekt i regionen. Vi utför uppdrag inom nyproduktion och ombyggnad både som utförande- och totalentreprenad. Organisationen har erfarenhet av att driva s.k. installationspaket där förutom ventilation även styr, rör och el kan ingå. Vår affärsidé är att vara en trygg samarbetspartner som kan ventilation. Under räkenskapsåret 2012/2013 omsatte OTK 60 MSEK.
www.otkab.se

Om Instalco
Instalco är en ny multiteknisk koncern i installationsbranschen som etablerades 2014. Vår vision är att bli den ledande aktören i kvalitet, servicenivå och lönsamhet på den svenska marknaden. Koncernen utgörs idag av dotterbolagen PoB:s Elektriska AB, Klimatrör i Stockholm AB, Rörgruppen AB, ORAB Entreprenad AB, VVS-Metoder, OTK Klimat Installationer AB samt moderbolaget Instalco Holding AB. Totalt omsatte Instalco-gruppen drygt 600 MSEK under 2013.

Om FSN Capital
FSN Capital är en ledande investeringsverksamhet med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Verksamheten är inriktad på förvärv av medelstora, etablerade bolag i Norden inom tjänstesektorn, industri och konsumentprodukter. FSN Capital förvaltar ett totalt kapital om ca 10 mdr SEK från långsiktiga nordiska och internationella institutioner. Ägarskapet syftar till att utveckla portföljbolag till mer internationella, konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Ansvarstagande gentemot anställda, kunder, leverantörer, miljön och samhället i stort är en central princip för våra investeringar.
www.fsncapital.se