seb_arenastaden.jpg

SEB's nya HK

OTK har fått i uppdrag av Veidekke/Arcona samt byggherren Fabege att få göra hela ventilationsentreprenaden för SEB’s nya HK i kv Pyramiden 4. Byggnaden är på ca 95 000 kvm BTA och är OTK’s största projekt hittills. Planeringen startar omgående och produktionen drar igång tidigt i höst. Projektet ska vara klart i mars 2018. Kent Strandberg är OTK’s projektansvariga.