Ombyggnation skola
Romberga

Ombyggnation skola

2021-08-27

OTK Klimatinstallationer AB har fått förtroendet av FastPartner Mälarporten AB att uföra ventilationsinstallationer i projektet Romberga 25:4