Myrsjöskolan

Myrsjöskolan

2016-04-10

OTK har fått i uppdrag av NCC samt byggherren Nacka kommun att projektera en ny skolbyggnad i två plan. Total BTA= 5750 m².