Kantorn 8

Kantorn 8

2022-06-30

Projektet omfattar totalt 168 lägenheter i befintlig byggnad kantorsgatan 52-56, 29 lägenheter i en ny utbyggnad och 34 stycken nya lägenheter i en påbyggnad.