Svenskttenn

Svenskt Tenn

Tidigare Malmstensbutiken ska byggas om och fullt integreras i Svenskt Tenns övriga butiksytor