img_6640.jpg
Läkarvillan, Sjukhus, Ombyggnad

Läkarvillan

Beställare: Metrolit Byggnads AB

Samverkansentreprenad

Hyresgästanpassning av bef. lokaler till kontor och undersökningsrum mm.