OTK Klimat Installationer AB’s huvudsakliga verksamhet är ventilationsentreprenader, såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader.

För eftermarknaden och som stöd till entreprenaddelen har vi en viss serviceverksamhet. Vår målsättning är att inom två år ska denna del av vår organisation vara märkbart större än idag.

I våra åtagande ingår ofta även styrentreprenader vilka vi utför tillsammans med samarbetspartners.

Vi åtar oss även hela s k installationspaket med ventilation, styr, rör och el. Detta görs tillsammans med etablerade kontakter inom varje del, och för respektive ort.

Kompetens finns för projektuppdrag, typexempel; projektledning, installationssamordning etc.

Inom organisationen har vi egen CAD-projektering. OTK’s ordinära verksamhetsområde är Stockholm respektive Mälardalen med städer som Uppsala & Västerås m fl. Även andra orter inom ca 2 timmars avstånd från Enköping är aktuella.