plankan.jpg

Nytt jobb - Kv Plankan

 

På själva innergården blir det en nyproduktion av ett runt hus innehållande 100 lägenheter. Det omgivande kvarteret kommer höjas med två våningar med totalt 66 nya lägenheter. I samband med detta blir det totalt 29 nya fläktrum som även ska betjäna de idag befintliga 341 lägenheterna. Projekteringen har startat och projektet kommer att vara klart preliminärt december 2021. OTK’s kontraktssumma är ca 15 MSEK. Slutkund är Svenska Bostäder.