myndighetskrav.jpg

Nyanställning OTK

Nu förstärker vi vår montageavdelning/service med Robin Hjalmarsson.
Robin börjar på OTK Klimatinstallationer 10/9.

Välkommen!