Nyanställning Serviceavdelning
Nyanställning Serviceavdelning

Nyanställning Serviceavdelning

2024-01-11

Nu förstärker vi vår Service/montageavdelning med Jesper Smith.
Jesper börjar på OTK Klimatinstallationer 8/1.

Välkommen!