Nyanställning OTK

Nyanställning OTK

2018-09-10

Nu förstärker vi vår montageavdelning/service med Robin Hjalmarsson.
Robin börjar på OTK Klimatinstallationer 10/9.

Välkommen!